SUWUNGKAN DIRIMU

“Sesungguhnya kamu kembali menghadap Allah dengan sendirian seperti kamu Kami ciptakan pada awal mula kejadian. Dan saat itu kamu tinggalkan dibelakangmu semua yang Kami anugerahkan kepadamu…” (QS 6 :94) Sesungguhnya kosong atau suwung adalah suatu proses Nafi, yaitu menolak segala…

HAKEKAT BIDADARI

HAKEKAT BIDADARI

Melalui terjemahan Al-Qur’an berbahasa Indonesia kita menemukan sekurang-kurangnya 8 kelompok ayat yang memuat kata tentang bidadari di surga. Dari 8 kelompok ayat tersebut hanya 3 ayat yang menyebut secara jelas tentang bidadari, yaitu kata ‘huurin ‘iin’ : Kadzaalika wazawwajnaahum bihuurin…

HAKEKAT HARI JUM’AT

“Aku terganggu oleh anak Adam bila ia berkata : “alangkah jeleknya “hari” ini”. Janganlah salah seorang dari kamu berkata “Alangkah buruknya “hari” ini. Karena Akulah sang “Hari” itu. Akulah yang menggantikan siang dan malam dan bila Aku kehendaki Aku dapat…

HAKEKAT NISHFU SYA’BAN

“Jika datang malam nisfu Sya’ban, maka bangunlah pada malamnya dan berpuasalah pada siangnya, maka sesunggguhnya Allah turun pada malam itu sejak terbenam matahari ke langit dunia lalu berfirman : ‘Adakah yang meminta ampun kepadaku maka akan aku ampuni, adakah yang…

MENGENALI KEBENARAN YANG HAKIKI

Seluruh umat manusia di muka bumi ini telah menyadari bahwa ada Satu Kekuatan Yang Maha Besar, yang telah menciptakan, mengatur dan memelihara alam semesta ini beserta segala isinya. Tetapi sayangnya, keyakinan itu tidak diteruskan dengan upaya untuk membuktikan sekaligus mengenal…